www.Job3000.cz

přidat do oblíbených nastavit jako výchozí stránku GDPR, Prohlášení ochrany osobních údajů
Personální reklama

Šikany je v Česku dost (Mobbing, Bossing, šikana)

31.03.2007

Pouze necelých dvacet procent odpovídajících na anketu pracovního serveru Job3000 dosud nezažilo bossing či mobbing. Vztahy na pracovištích se nezdají být dobré. Přitom teror ze strany nadřízeného (bossing) či ze strany spolupracovníků může skončit kromě ztráty zaměstnání i vážnými psychickými problémy. V extremních případech i sebevraždou.

Co je to mobbing?
Mobbing lze označit za šikanování v kolektivu dospělých a tedy zdánlivě inteligentních lidí. Má ziskuchtivý základ, jelikož spolupracovník je i soupeř, který může být upřednostněn v kariérním postupu přede mnou, případně může být konkurence v případě reorganizace podniku.
Mobbing se vyvíjí. Může začít jako občasné konflikty, které časem naberou kolizní kurs. Tato fáze není podmínkou. Často čelí mobbingu nově příchozí pracovník, kterého kolektiv z nějakého důvodu nepřijme. Tato stádia jsou doprovázena izolací pracovníka a šířením pomluv. Jakýkoliv problém se neustále přetřásá a neúměrně zveličuje, poté se ještě dlouho připomíná. Postupně se stane případ oficiálním. Většinou se tak stane, protože se opravdu vyskytne nějaká chyba, s největší pravděpodobností je to kvůli psychickému tlaku ze strany spolupracovníků, kteří se můžou začít uchylovat i k nečestným praktikám zatajování oficiálních i neoficiálních informací. Stav pracovníka se zhoršuje. K jednomu či více mobberům se postupně přidává i zbytek kolektivu. Je zván na pohovory s vedením, dostává ultimáta a dělá pod tlakem a v nepříjemném pracovním prostředí chyby. Povzbuzení spolupracovníci, pokud nejsou zastaveni a potrestáni, dále znevažují pracovníkův výkon a poškozují jeho soukromí nesmyslnými polopravdami nebo vyslovenými lži.

K čemu může mobbing vést?
Není-li mobbing zastaven, vede pak časem v lepším případě ke ztrátě zaměstnání. Nepříliš dobře kvalifikovaní pracovníci se ovšem bojí ztratit práci, na které jsou existenčně závislí. Ti pak často končí u psychiatrů a v krajních případech si mohou sáhnout na život.
Všímat mobbingu by si mělo například personální oddělení firmy, kterému by mělo být podezřelé, proč se vypisuje výběrové řízení na stále ta samá místa.
Větší odolnost vykazují proti mobbing lidé, kteří mají vztah, či ti, kteří jsou aktivní a mají i jiné kolektivy, ve kterých mohou svou situaci s kamarády probrat. Často se objevuje mobbing u osamocených lidí, kteří se nemají kde poradit. Dále je mobbing častý u nápadných lidí či, jak bylo zmíněno výše, u těch, kteří práci z existenčních důvodů potřebují.
V anketě, kterou na svých stránkách pořádal pracovní server Job3000, se s mobbingem setkalo skoro osmdesát procent odpovídajících, z toho se řešilo pouze necelých dvacet procent. Ostatní případy skončily výpovědí či hůře. Stejně jako i v případě neoprávněného dosažení povýšení (viz http://www.job3000.cz/ , tiskové zprávy). Anketa mohla vyznít tímto šokujícím způsobem možná i proto, že pracovní servery spíše nenavštěvují lidé s vysokými příjmy, kteří se s mobbingem na pracovišti nesetkávají tak často.

Co je to bossing?
V případě, že teror nepochází od Vašich spolupracovníků, ale od nadřízeného, jde o bossing. Nadřízený se může bát úspěšného pracovníka, nebo si jen může chtít dokázat, že on je ten, kdo to tu řídí.
Bossing se pak projevuje zadáváním nesmyslně lehkých úkolů. Nebo naopak těžkých, které při nejlepší vůli nemůže pracovník splnit. Lze se setkat i s tím, že zatímco je pracovník na služební cestě, dostane zadanou nějakou práci. Až se vrátí, je mu náležitě vynadáno, že přidělený úkol nesplnil. Námitky, že nemohl, nejsou nic platné. Obvykle jsou odbyty s tím, že si to měl zařídit. Běžné je kontrolování včasné docházky a stejně tak může šikanovaného pracovníka čekat po návratu z dovolené či nemoci překvapení přestěhovaná kancelář, chybějící kancelářské vybavení atp.
Anketa serveru Job3000 dala podobnou odpověď jako v případě mobbingu. Setkalo se s ním podobné procento lidí a pouhých patnáct procent odpovědí bylo, že se u nich bossing řešil a vyřešil. Zde může problém, je-li nadřízený majitel firmy. V takovém případě může pomoci jedině změna zaměstnání či soudní spor.

K čemu může mobbing a bossing mimo jiné vést?
Kromě psychické či materiální újmy pracovníkovi mohou tyto praktiky vést ke snížení výkonnosti firmy a větší nemocnosti. Zaměstnanec pak podává vnitřní výpověď. Obecným negativním důsledkem bude, že ve firmě nejsou schopní pracovníci. Firma ztratí konkurenceschopnost a časem třeba i zanikne.

Jak se bránit?
Obranou proti mobbingu či bossingu se v posledních letech stále častěji stává žaloba. Podle zákona by měl zaměstnavatel svému zaměstnanci vytvářet příznivé pracovní podmínky. V této situaci můžete také kontaktovat sdružení Práce a vztahy (http://www.vztahy.org/ , http://www.das.cz/), které vás bude při jednání se zaměstnavatelem zastupovat, pokud jim k tomu dáte plnou moc.
Neprávní obrana spočívá ve zvyšování vlastní kvalifikace například studium jazyků, znalost výpočetní techniky – a ve zlepšování finančního zázemí, aby neexistovala hrozba existenční nejistoty.

Jsme výjimka?
Mobbing a bossing není specialitou České republiky, děje se na celém světě. Je však s podivem, jak málo se o tomto problému mluví. Důležité je si problém připustit a snažit se ho řešit.

Ke stažení : mobbing-bossing.doc.